For en bærekraftig fremtid for alle kommende generasjoner!

MER OM NNØ OG VISJON       

NNØ - Norges natur- og økologigymnas


Vi ble godkjent som landets første profilskole med studiespesialisering innen natur og økologi 24. april i år! Høsten 2020 starter vi med VG1 med til sammen 8 elever. Dette gleder vi oss veldig til!

Elevene vil følge fellesfagene for studiespesialisering, men i tillegg på VG1 få ekstra profilfokus på tre av fagene;
 
  • Naturfag med tillegg Klima og klimaendringer
  • Samfunnskunnskap med tillegg Klimautfordringer og det grønne skiftet
  • Engelsk med tillegg Natur og økologi
I tillegg blir mye av undervisningen i alle fagene gjennomført ute i naturen, tverrfaglig og i bolker.
 

Visjon

NNØ skal tilby ungdommer en unik og grunnleggende kompetanse innen artskunnskap og biologisk mangfold, økologi, klima og bærekraftig samfunnsutvikling. NNØ vil skape engasjerte og kunnskapsbevisste ungdommer slik at de kan ta selvstendige og kunnskapsbaserte valg i hvordan de skal ta vare på naturen, miljø og klima i et fremtidsperspektiv for alle kommende generasjoner! 

NNØ skal stimulere til handlekraft for bærekraft for en grønnere fremtid! 

 

Norges natur- og økologigymnas

Tel: 907 29 614

Styreleder

Kristin Evensen Gangås

© 2019 Norges natur- og økologigymnas AS

  • Facebook
  • Instagram