Skoleåret 20-21

Skolestart i august 

Norges Natur- og Økologigymnas

 
NNØ står for Norges Natur- og Økologigymnas AS.
 
Vi er en friskole som drives på linje med andre private videregående skoler under friskoleloven.
 
Vi har søkt om oppstart f.o.m. høsten 2020, og endelig godkjenning eller avslag for oppstart vil skje i februar 2020 (se mer under Siste nytt).
 
Det er Utdanningsdirektoratet som gir slike godkjenninger. Du som elev får den samme videregående opplæring ved NNØ som om du går på en offentlig videregående skole, men hos oss kan du velge fag innen natur- og økologi.

Visjon

NNØ skal tilby ungdommer en unik og grunnleggende kompetanse innen artskunnskap og biologisk mangfold, økologi, klima og bærekraftig samfunnsutvikling. NNØ vil skape engasjerte og kunnskapsbevisste ungdommer slik at de kan ta selvstendige og kunnskapsbaserte valg i hvordan de skal ta vare på naturen, miljø og klima i et fremtidsperspektiv for alle kommende generasjoner! 

NNØ skal stimulere til handlekraft for bærekraft for en grønnere fremtid! 

 

Tel: +47 917 95 588

Adresse

Styrets leder:

Kristin Evensen Gangås

kristin(at)nnog.no

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 Norges Natur- og Økologigymnas