Den boreale barskogen

Verden

deles gjerne inn i ulike

hovedøkosystem som vi kaller biomer. Norge er en del av den sirkumpolare biomen den Boreal barskogen.

Det boreale barskogområdet går gjennom hele Russland og Nord-Amerika med Canada og storparten

av Skandinavia.

(se kart)

​Stor-Elvdal og

Østerdalen

er et typisk naturområde innen den «Boreale barskogssonen». Ved å legge opp til at mye av undervisningen skal foregå ute i skogs- og fjellområdene her i Stor-Elvdal vil du som elev lære

deg de typiske artene og

naturtypene som tilhører den

Boreale barskogen.

Les om Stor-Elvdal

I Østerdalen

finner vi store, sammenhengende områder med denne boreale barskogen og alle dens naturtyper, fugle- og pattedyrarter, fisk og insekttyper. NNØ ligger midt i Østerdalen og vil ha mye av skoledagene ute i skog og

fjell med mye praktisk læring og mye feltarbeid. ​

Du skal lære

om ulike naturbaserte næringer

som for eks. skognæringen som

er skrevet inn som en viktig del av læringsplanene. Dere elevene vil lære å bli glad i naturen, få unik kunnskap

om artsmangfoldet og hvordan vi skal kunne ta vare på det naturgrunnlaget som vi trenger for å fortsatt ha et velfungerende økosystem her i

den boreale barskogen.

Tel: +47 917 95 588

Adresse

Styrets leder:

Kristin Evensen Gangås

kristin(at)nnog.no

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 Norges Natur- og Økologigymnas