Elever på hybel

Ettersom vi er den eneste videregående skolen i Norge som tilbyr programfag innen Natur- og Økologi, ønsker vi også elever fra hele landet hjertelig velkommen til skolen vår. Dette gjør at noen av dere kanskje vil bo på hybel disse tre årene dere går på NNØ. Dette vet vi kan oppleves både spennende, men også krevende både for deg som elev og dere som foreldre/foresatte. Både vi i NNØ og Stor-Elvdal kommune ønsker å bidra til at et liv som hybelboer skal bli så bra som mulig og at dette skal oppleves trygt for alle parter. Under kan du se litt av det vi mener kan være viktige bidrag til at dette skal gå fint! Vi på NNØ vil også opprette en personlig kontaktperson som både du som elev og dere som foreldre skal kunne kontakte når som helst det skulle være behov for det!

Fadderfamilier

Trivsel og trygghet er en viktig faktor for å prestere på skolen. Derfor vil dere elever som kommer utenifra, men som ønsker å bo i egen leilighet/hybel, få tildelt en fadderfamilie. Fadderfamilien vil fungere som en familie som har et lite ekstra ansvar for deg som student de årene du går hos oss. Mange opplever det som en stor overgang å flytte hjemme ifra, en fadderfamilie vil for mange gjøre denne overgangen mindre. Fadderfamilien har ikke ansvar for å overvåke, men heller invitere til middag, og være en god støtte og samtalepartner når det måtte trengs. 

Vertsfamilier 

Vertsfamilier er opprettet for dere elever som ønsker å bo i en familie, fremfor å bo i egen leilighet/hybel. For mange kan det være en lettere overgang fra det å flytte hjemme ifra. De vertsfamiliene vi har kontakt med ønsker å leie ut et rom eller en hybel til dere, i tillegg til å dele felles måltider og samtaler med deg. Her vil du ha voksne rundt deg som bistår om det skulle være noe.

Ungdommens ressurssenter

Dette er et samarbeid mellom kommunens helsesøster, lege, politi og miljøarbeider. Her kan ungdommene ta direktekontakt når de har behov, enten det er for å snakke om sine utfordringer eller tanker om det å være ungdom, om trivsel eller om de føler seg ensomme – eller helt andre ting de ønsker å snakke med en voksen om. 

Mer info kommer etter hvert.

 

Norges natur- og økologigymnas

Tel: 907 29 614

Styreleder

Kristin Evensen Gangås

© 2019 Norges natur- og økologigymnas AS

  • Facebook
  • Instagram