Elevsider

Elevenes medvirkning

 

 Fagsamtaler 

Fagsamtaler er samtaler mellom faglærer og deg som elev der dere sammen reflekterer rundt ulike faglige tema, men også en samtale om hvordan du trives og hvordan du synes det går i hvert enkelt fag. Fagsamtaler er noe alle faglærere setter av tid til. Sammen med faglærer skal du som elev kunne legge en plan for at nettopp du oppnår de resultatene du ønsker for å være best mulig forberedt til ditt neste valg inn mot høyere utdanning eller yrkesvalg. Gjennom fagsamtalene får du vite hvordan du ligger an i hvert enkelt fag og hva du kan jobbe mer med. I tillegg skal du kunne stille spørsmål til faglærer, og spørre hva vi som skole kan bidra med for at du skal nå dine mål. Slike fagsamtaler er for mange elever viktige for å komme seg videre faglig, og for å ikke gi opp. Elevens faglige trivsel handler ofte om tett faglig oppfølging, og vi er opptatt av at du skal føle at du blir sett, hørt og tatt på alvor. Fraværet i videregående skole er stedvis stor. Hos oss er den tette oppfølgingen av hver enkelt elev viktig, for det viser seg at elever med tett oppfølging, både faglige og sosialt, har det best på skolen, og har mindre frafall. 

 

Elevråd 

Å lære seg hvordan et demokrati fungerer og hvordan det er å bo i et demokratisk land er viktig læring i skolen. Hver høst velges nye representanter for elevrådet, som fungerer som et viktig bindeledd mellom elever og ledelsen ved skolen. I elevrådet diskuteres de viktige sakene som angår elevene og skolen. Elevrådsrepresentantene møter jevnlig skoleledelsen der de kommer med innspill fra elevene. Det å være elevrådsrepresentant er både morsomt og lærerikt, og man får innblikk i hvordan et demokrati fungerer i praksis.   

 

Norges natur- og økologigymnas

Tel: 907 29 614

Styreleder

Kristin Evensen Mathiesen

© 2019 -2021 Norges natur- og økologigymnas AS

  • Facebook
  • Instagram