Skolen og studietilbud 

Norges natur- og økologigymnas AS (NNØ) er et lite privatgymnas som vil ha én klasse pr årstrinn på inntil 30 elever i hver klasse. Hele skolen vil altså bestå av ca. 90 elever totalt fordelt over tre årstrinn (VG1, VG2 og VG3).

 

Du kan velge programfag innen realfag, eller innen natur- og økologi. Du kan også kombinere disse om du ønsker både realfagsemner og natur- og økologifagsemner (figur under).

Uansett vil du ha fellesfagene som norsk, kroppsøving m.fl. sammen som én klasse.

Programfag vi håper å få godkjent til VG2 høsten 2021

Natur- og Økologifag:

  • Artskunnskap I og II*

  • Økologi- og naturressurser I og II*

  • Mennesket i et grønt samfunn I og II*

  • Forskning i Anvendt økologi*

       (*Ny og eneste i Norge!)

Godkjenningen må gjennom en større vurdering for at de skal kunne være spesielle programfag fordi Samordna opptak ikke automatisk kan godta fag som er helt nye i Norge. Om dette krever en politisk behandling eller hva som kreves er fortsatt litt uklart, men vi er i dialog med UDIR og departementet
om hvordan dette skal behandles. NB! Ett av disse fagene vil uansett bli obligatorisk som et særfag alle elever ved NNØ må ta på VG2 og VG3. Dette godkjennes for opptak ved høgskoler og universiteter på lik linje med de andre fellesfagene.

Realfag:

  • Matematikk, Kjemi I og II, Biologi I og II, Fysikk I

 

Fellesfag: 

  • Vg1: Norsk, fremmedspråk, engelsk, matematikk (1P eller 1T), geografi, samfunnsfag, kroppsøving og naturfag. 

  • Vg2: (Eldre) historie, norsk, fremmedspråk og kroppsøving.

  • Vg3: (Nyere) historie, norsk, religion med etikk og kroppsøving.

 
 

Skolen følger de samme læreplanene som de offentlige skolene.

Vi følger de samme reglene knyttet til standpunktkarakterer og gjennomføring av eksamen som offentlige videregående skoler. 

 

Undervisningsform

Det blir overnattingsturer hvor dere vil praktisere friluftslivets gleder og besværligheter, og dere vil lære hvordan vi skal håndtere utedager både i sol og regn, sommer som vinter.

 

Vi tror at aktiv læring i flotte naturområder vil øke vår felles trivsel, bidra positivt til et godt skolemiljø, og gi god psykisk og fysisk helse og ikke minst resultere i gode skoleresultater! 

Undervisningen ved NNØ vil foregå i temabaserte bolker på 5 – 6 uker, og store perioder vil foregå ute i form av feltarbeid og praktiske øvelser. Det vil være alt fra enkeltdager i skolens nærområde, til ukesturer hvor vi overnatter i telt/koier/hytter i naturområdene fra dalbunnen nede ved Glomma til høyfjellsområdene oppe i Rondane.

 

Gjennom aktiv uteundervisning vil elevene skaffe seg kunnskap rundt ulike arter typisk for den boreale barskogen, deres naturtyper, gjennomføre egne forskningsprosjekter, datainnhenting ved prøvefiske, insektfeller, se ulike former for skogsdrift, delta i jakt og fiske, og lære om konsekvensene av ulike former for naturforvaltning og mye mer.

 

Ettersom mange av feltukene og utedagene vil medføre lange skoledager, vil elevene få tilbake denne tiden i form av langhelger med avspasering på fredager eller mandager. Dette vil være gunstig også for de som ikke bor i Stor-Elvdal, men for hybelboere som gjerne vil reise hjem enkelte helger utenfor skoleferiene. 

Rektor:

Rektor Øystein Hanevik

Tel: 919 15 410

Styrets leder:

Kristin E. Gangås

Tel: 907 29 614

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 Norges natur- og økologigymnas AS