Foresatte

 
NNØ har hele landet som inntaksområde. Skolen er ikke en del av styrt skolevalg, og vi ønsker derfor ungdommer velkommen fra hele landet 
Skolepenger

Som privat skole vil vi mest sannsynlig måtte ta skolepenger. Dette er lovbestemt til et maksbeløp, og det vil komme på ca 20 000,- pr år for NNØ. Skolen vil også få godkjent støtte fra Statens lånekasse når/om den blir godkjent (med oppstart høsten 2020). 

 

Vi vil også presisere at ethvert mulig overskudd ved NNØ vil i sin helhet gå tilbake til elevene og skolen. Dette er nedfelt i våre vedtekter! Vi har også ambisjoner på sikt om å få gjennomført både kortere og lengre skoleturer for å lære om natur, klima og miljø, og vi ønsker å kunne delta på nasjonale og internasjonale ungdomskonferanser og andre spennende aktiviteter.

Egen skolelege
NNØ har egen skolelege som elevene kan benytte gjennom hele skoleåret.

 

Lege Anders Øvergaard har også tidligere jobbet med videregående skole-elever. Han har god erfaring med dette. Anders vil invitere alle elevene til en generell samtale tidlig og sent i skoleåret. Dette for å eventuelt fange opp mistrivsel eller andre utfordringer som elevene kan slite med, spesielt for de som har flyttet på hybel for første gang, eller bare for å opprette en kontakt slik at elevene vet hvem de kan kontakte for
eventuelle spørsmål rundt egen helse.

 

Anders Øvergaard sitter også i styret i NNØ, jobber som legefor blant annet forsvaret, driver gård sammen med familien, og har for øvrig en aktiv rolle i skolens
utvikling.

Les om Elever på hybel

 

Norges natur- og økologigymnas

Tel: 907 29 614

Styreleder

Kristin Evensen Gangås

© 2019 Norges natur- og økologigymnas AS

  • Facebook
  • Instagram