_MG_6799_edited.jpg

Elever på hybel

 

 

Egen skolelege
NNØ har egen skolelege som elevene kan benytte gjennom hele skoleåret.

 

Lege Anders Øvergaard har også tidligere jobbet med videregående skole-elever. Han har god erfaring med dette. Anders vil invitere alle elevene til en generell samtale tidlig og sent i skoleåret. Dette for å eventuelt fange opp mistrivsel eller andre utfordringer som elevene kan slite med, spesielt for de som har flyttet på hybel for første gang, eller bare for å opprette en kontakt slik at elevene vet hvem de kan kontakte for
eventuelle spørsmål rundt egen helse.

 

Anders Øvergaard sitter også i styret i NNØ, jobber som legefor blant annet forsvaret, driver gård sammen med familien, og har for øvrig en aktiv rolle i skolens
utvikling.

NNØ har hele landet som inntaksområde. Skolen er ikke en del av styrt skolevalg, og vi ønsker derfor ungdommer velkommen fra hele landet 

Ettersom vi er den eneste videregående skolen i Norge som tilbyr programfag innen Natur- og Økologi, ønsker vi også elever fra hele landet hjertelig velkommen til skolen vår. Dette gjør at noen av dere kanskje vil bo på hybel disse tre årene dere går på NNØ. Dette vet vi kan oppleves både spennende, men også krevende både for deg som elev og dere som foreldre/foresatte. Både vi i NNØ og Stor-Elvdal kommune ønsker å bidra til at et liv som hybelboer skal bli så bra som mulig og at dette skal oppleves trygt for alle parter.

 

Under kan du se litt av det vi mener kan være viktige bidrag til at dette skal gå fint! Vi på NNØ vil også opprette en personlig kontaktperson som både du som elev og dere som foreldre skal kunne kontakte når som helst det skulle være behov for det!

Fadderfamilier

Trivsel og trygghet er en viktig faktor for å prestere på skolen. Derfor vil dere elever som kommer utenifra, men som ønsker å bo i egen leilighet/hybel, få tildelt en fadderfamilie. Fadderfamilien vil fungere som en familie som har et lite ekstra ansvar for deg som student de årene du går hos oss. Mange opplever det som en stor overgang å flytte hjemme ifra, en fadderfamilie vil for mange gjøre denne overgangen mindre. Fadderfamilien har ikke ansvar for å overvåke, men heller invitere til middag, og være en god støtte og samtalepartner når det måtte trengs. 

Skolepenger

Som privat skole vil vi mest sannsynlig måtte ta skolepenger. Dette er lovbestemt til et maksbeløp, og det vil komme på ca 20 000,- pr år for NNØ. Skolen vil også få godkjent støtte fra Statens lånekasse når/om den blir godkjent (med oppstart høsten 2020). 

 

Vi vil også presisere at ethvert mulig overskudd ved NNØ vil i sin helhet gå tilbake til elevene og skolen. Dette er nedfelt i våre vedtekter! Vi har også ambisjoner på sikt om å få gjennomført både kortere og lengre skoleturer for å lære om natur, klima og miljø, og vi ønsker å kunne delta på nasjonale og internasjonale ungdomskonferanser og andre spennende aktiviteter.

pexels-fauxels-3184177_1820x1280_edited.