Ket Fossen

Lærer

Jeg er utdannet biolog (zoolog) med stor interesse for dyr og dyrs rolle i sine økosystemer.
Er spesielt interessert i pattedyr og de rollene pattedyr har i sine økosystemer. Er derfor
også interessert i hvordan dyr blir påvirket- og utvikler og endrer adferd i møte med
skiftende miljø og stadig større press fra mennesker, og konfliktene som oppstår i disse
møtene.
Som lærer ved NNØ vil jeg vektlegge utforskende arbeid og nysgjerrighet. Svar på store
spørsmål kommer bare om man lærer å stille de store spørsmålene – og det kommer av
nysgjerrighet til naturen og vilje til å utforske det ukjente. Jeg vil at elevene skal få oppleve
natur og være mye ute i felt og utforske hvordan alt henger sammen ved å se det, undre seg
over det og jobbe aktivt med sammenhengene.

 

Norges natur- og økologigymnas

Tel: 907 29 614

Styreleder

Kristin Evensen Mathiesen

© 2019 -2021 Norges natur- og økologigymnas AS

  • Facebook
  • Instagram