NNØ er en privat videregående skole

med spesialisering inn mot det grønne
skiftet med klima, natur og økologi, og realfag som programområder. Vi tror at
teori sammen med aktiv læring ute i flotte naturområder vil bidra positivt til et
godt skolemiljø, gi god psykisk og fysisk helse og ikke minst resultere i gode
skoleresultater! Velkommen til et hyggelig læringsmiljø preget av respekt,
kvalitet og trivsel.

 
 

Vårt formål - NNØ skal

  • Bidra til at elevene fullfører videregående skole på normert tid med en solid faglig innsikt og forståelse inn mot det grønne skiftet

  • Bidra til at elevene fullfører videregående skole slik at de kan fortsette sin yrkeskarriere i ønsket retning

  • Bidra til at alle elever som går ut fra NNØ har forståelse for og egenerfaring i hva forskning er generelt, og forskning innen anvendt økologi spesielt

 

Verdigrunnlag

  • Respekt

  • Kvalitet

  • Trivsel

Respekt

Vi har nulltoleranse for mobbing eller trakassering. Alle skal respekteres for den de er og vise respekt for hverandre, for mangfold, for naturen og miljøet. Elevene skal oppleve å bli sett og hørt for sine synspunkter, ideer og tanker selv om de ikke alltid kan få gjennomslag for alle ønsker, men de skal oppleve å bli tatt på alvor.

Kvalitet

Vi har høyt kvalifiserte lærere, og elevene skal sammen med sine lærere kunne sette seg realistiske mål for sin videregående utdanning.

Trivsel

Vi tror at trivsel er nøkkelen til å kunne yte sitt beste både faglig og sosialt. Vi tenker at alle har et felles ansvar for å skape god trivsel rundt seg gjennom respekt og et felles ønske om å ha det hyggelig i lag. Et viktig trivselstiltak er de mange overnattingsturene og turene vi har ute i skog og fjell samtidig som disse også har fokus på høy faglig kvalitet. Disse turene er inkludert i skolepengene. 

 

 

Norges natur- og økologigymnas

Tel: 907 29 614

Styreleder

Kristin Evensen Gangås

© 2019 Norges natur- og økologigymnas AS

  • Facebook
  • Instagram