_DSC2574_øyenstikker-furuskog-1020.jpg
 

Om Norges natur- og økologigymnas

NNØ er en privat videregående skole med spesialisering inn mot det grønne skiftet med klima, natur og økologi, og realfag som programområder. Vi tror at teori sammen med aktiv læring ute i flotte naturområder vil bidra positivt til et godt skolemiljø, gi god psykisk og fysisk  helse og ikke minst resultere i gode skoleresultater! Velkommen til et hyggelig læringsmiljø preget av respekt, kvalitet og trivsel.

Verdigrunnlag

  • Respekt

  • Kvalitet

  • Trivsel

Respekt

Vi har nulltoleranse for mobbing eller trakassering. Alle skal respekteres for den de er og vise respekt for hverandre, for mangfold, for naturen og miljøet. Elevene skal oppleve å bli sett og hørt for sine synspunkter, ideer og tanker selv om de ikke alltid kan få gjennomslag for alle ønsker, men de skal oppleve å bli tatt på alvor.

Kvalitet

Vi har høyt kvalifiserte lærere, og elevene skal sammen med sine lærere kunne sette seg realistiske mål for sin videregående utdanning.

Trivsel

Vi tror at trivsel er nøkkelen til å kunne yte sitt beste både faglig og sosialt. Vi tenker at alle har et felles ansvar for å skape god trivsel rundt seg gjennom respekt og et felles ønske om å ha det hyggelig i lag. Et viktig trivselstiltak er de mange overnattingsturene og turene vi har ute i skog og fjell samtidig som disse også har fokus på høy faglig kvalitet. Disse turene er inkludert i skolepengene. 

Vårt formål - NNØ skal

  • Bidra til at elevene fullfører videregående skole på normert tid med en solid faglig innsikt og forståelse inn mot det grønne skiftet

  • Bidra til at elevene fullfører videregående skole slik at de kan fortsette sin yrkeskarriere i ønsket retning

  • Bidra til at alle elever som går ut fra NNØ har forståelse for og egenerfaring i hva forskning er generelt, og forskning innen anvendt økologi spesielt

IMG_20200903_105833_resized_20200915_054

På Norges natur- og økologigymnas (NNØ) åpner vi en verden av muligheter for elevene våre. Det gjør vi gjennom et studiespesialiserende videregående løp, som spisser elevenes kompetanse inn mot vår tids viktigste fagområder.

NNØ ligger i Stor-Elvdal kommune i Innlandet, med store, sammenhengende, vakre og livsviktige naturområder rett utenfor døra. Samtidig også med god tilgang til næringslivsaktører, forskningsmiljøer og institusjoner for høyere utdanning.  Derfor er det ikke tilfeldig at Norges natur- og økologigymnas ligger nettopp her i Innlandet.   

Kunnskapen om naturgrunnlaget, økosystemet og klimaendringenes påvirkning på det biologiske mangfoldet, kan vanskelig høstes noe bedre sted.