Søk

NNØ er i søknadsprosessen


Norges Natur- og Økologigymnas er under planlegging. Oppstart høsten 2020 avhenger av en godkjenning av skolen fra Undervisningsdirektoratet
  • 1. februar 2019 – formell søknad ble innsendt

  • UDIR sendte søknaden videre til høring hos Fylkeskommunen Hedmark/Innlandet

  • Høringsfrist juni 2019 Fylkeskommunen stiller seg positivt til etablering av NNØ i Stor-Elvdal

  • Innen 1. november 2019: UDIR vil sende henvendelse til NNØ om utbedringer/oppklaringer eller tilleggsinformasjon

  • 1. februar 2020: UDIR godkjenner eller avslår søknaden om etablering av NNØ

--------------------------------------------------------

Ved godkjenning:

• Tilsetting av rektor utlyses høst 2019, tilbud sendt til innstilt søker når godkjenning gis

• Tilsetting av fagpersonell/adm personell – utlyses vår 2020

• Mars 2020 – søknadsfrist elever – opptak fortløpende

• 15.juni 2020: søk om driftstillatelse/driftstilskudd

• Oppstart første elevkull høsten 2020 - HURRA HURRA!

78 visninger1 kommentar