Søk

NNØ søker rektor

Oppdatert: 7. okt. 2019

Utlysning rektorstilling ledig Norges Natur- og Økologigymnas AS

Norges Natur- og Økologigymnas (NNØ) søker rektor i 100% stilling. NNØ er en liten, privat videregående skole beliggende midt i Østerdalen i Stor-Elvdal kommune. NNØ vil være landets første videregående skole med programfag innen natur- og økologi. I tillegg har vi også programfag i realfag. Vår visjon er å bidra til et grønt og bærekraftig samfunn for alle kommende generasjoner!


NNØ ble etablert i 2019, og ligger inne i behandlingsprosessen for godkjenning hos Utdanningsdirektoratet (UDIR) med oppstart fra høsten 2020. Vi vil bestå av 30 elever pr klassetrinn, med tilsammen 90 elever på skolen. Vi presiserer derfor at denne utlysningen gjøres som et ledd i en forutsetning om at vi blir godkjent (ca 1. februar 2020; UDIR), og at den som får tilbud om stillingen blir gjort kjent med sin innstilling nå i høst, men at vedkommende ikke vil få et endelig tilbud før vi har fått vår godkjenning. Selv om vi har stor tro på at vi vil få skolen godkjent, er det viktig for oss at alle søkere tar med denne vurderingen inn i søknadsprosessen. Du kan lese mer om denne søknadsprosessen på www.nnog.no/siste nytt , og ta også gjerne kontakt med styreleder for nærmere informasjon (se under).


NNØ vil tilby studiespesialisering med to studieretninger:

 • Realfag

 • Natur- og Økologifag (Ny og eneste i Norge om den blir godkjent)!

- Artskunnskap I og II

- Økologi- og naturressurser I og II

- Mennesket i et grønt samfunn I og II

- Forskning i Anvendt økologi


Undervisningen vil foregå i temabaserte bolker, og i store deler av skoleåret vil vi ha naturen som klasserom. NNØ har særlig fokus på natur, økologi og klima, og hvordan vi skal skape et mer bærekraftig og grønnere samfunn. Skolens profil preges i stor grad av de nye programfagene artskunnskap, økologi og naturressurser, mennesker i et grønt samfunn og forskning i anvendt økologi, og elevene vil også kunne kombinere disse med realfag for de som ønsker det. Det er spesielt fokus på tverrfaglig undervisning hvor elevene uansett skal være mye ute hvor de gjør feltarbeid, har ekskursjoner til ulike naturtyper og gjennomfører overnattingsuker ute for å bli ordentlig kjent med naturen, dens arter, konsekvenser av klimaendringer og ulike menneskelige inngrep.


Vi søker en dedikert, nytenkende og entusiastisk rektor med godt humør og ståpåvilje. Du må være ambisiøs både faglig og som sosial miljøskaper, utøve tillitsbasert ledelse og ha et genuint ønske om å skape et trivelig og godt læringsmiljø for kollegaer og elever med faglig høy kvalitet. Med et helhetlig ansvar for skolen må du ha lyst til å bidra aktivt i å utvikle en slik ny videregående skole, og det vil være en fordel med faglig bakgrunn/erfaring innen realfag, natur- og økologifag. Det vil også være ønskelig med en viss innsikt i hva forskning er og hvordan forskning kan være en del av det som preger skolens videre utvikling. Personlig egnethet vil uansett bli særlig vektlagt!


Vi ønsker:

 • En samlende leder som lytter til sine medarbeidere, utøver tillitsbasert ledelse og skaper oppslutning om retning og mål

 • Gjerne faglig bakgrunn i naturfag som for eks. realfag, biologi, økologi

 • En synlig og tilstedeværende leder med gode relasjonelle ferdigheter

 • Analytisk og strategisk med god gjennomføringsevne

 • Tydelig og inkluderende i møte med elever, foresatte og eksterne samarbeidspartnere

 • Respekt for forskjellighet og mangfold

Vi tilbyr

 • En lederstilling ved en skole som blir landets første vgs. med studiespesialisering innen Natur- og Økologi, et spennende og fremtidsaktuelt fagområde

 • Mulighet til å forme sitt eget kollegium ved å delta aktivt i oppbygging og tilsetting av skolens fagkompetanse

 • En skole som representerer trygghet og nærhet for elevene med høy faglig og sosial kvalitet

 • En spennende og utviklende jobb i en kunnskapsbedrift med høy kompetanse

 • Lederutviklingsmuligheter og gode muligheter for faglig utvikling og nettverksbygging

 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig ansvar for økonomi, personal og faglig utvikling

 • Følge opp skolens overordnede strategier, og bidra til videre strategiutvikling

 • Forankre strategier, mål og planer hos ansatte og elever

 • Ansvar for å skape et godt læringsmiljø for alle elever og ansatte

 • Delta i undervisningen om dette er hensiktsmessig

 • Søke eksterne midler og prosjekter der dette kan bidra til videreutvikling av skolen

 • Søke og delta i samarbeid med arbeids- og næringsliv der dette er naturlig

 • Sørge for gjennomføring av elevdemokrati og andre demokratiske prosesser

 • Rapportere til styret

Vår nye rektor vil få stor frihet og tillit i forhold til sitt arbeidsforhold. Du vil få et helhetlig ansvar for skolens faglige utvikling, økonomi og personalansvar. Samtidig vil du få god støtte fra styret som sitter på tilsvarende helhetlig kompetanse. Vi ønsker deg velkommen som søker på en av landets mest spennende og fremtidsrettede videregående skoler.


Søknadsfrist: 1.november 2019.


Søk stillingen elektronisk her


Tiltredelse: våren 2020 så fort godkjenning foreligger fra UDIR


For ytterligere spørsmål, kontakt styreleder Kristin E. Gangås på tlf: 91 79 55 88

eller på epost kristin@nnog.no

389 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle