Søknad og opptak

  • søknadsfrist 1. mars (søknader som kommer senere blir vurdert dersom det er plass)

  • du kan søke andre videregående skoler selv om du søker NNØ

  • opptakskrav skjer etter vurdering av skolemessige kvalifikasjoner basert på karakterer

  • skolen har hele landet som inntaksområde

  • det er likevel en fortrinnsrett for elever fra Midt-Østerdal om det skulle bli flere søkere enn 30 pr trinn


Detaljer i vedtekter for inntak her